Τροποποιητής ιξώδους

Ηγετική θέση της Κίνας ελέγχοντας πράκτορας ιξώδους αγορά προϊόντων